Jentilarri: la llar dels “jentilak”

La cultura megalítica, és a dir, les civilitzacions les restes conservades de les quals consisteixen en “grans pedres” (dolmen) disposades de manera estudiada són una forma magnífica per poder veure com vivien els nostres avantpassats de la Prehistòria fa més de 6.000 anys.

Des del neolític i fins a l'edat del bronze, períodes de l'edat de pedra, la cultura megalítica es va desenvolupar a tot el món, encara que el terme localitza l'etapa entre la Mediterrània i la zona Atlàntica d'Europa.

El primer que sol aparèixer a la ment del viatger en veure aquests enormes monuments prehistòrics és, però com es van poder construir sense els avenços tècnics moderns? La qüestió en si mateixa ja atorga cert apropament a una cultura tan allunyada de la nostra, perquè ens ofereix una nova dimensió dels éssers humans: pensaven, planejaven, estructuraven, es comunicaven, tot això per aconseguir erigir aquests monuments.

Ara bé, per quina raó es construïen, amb l'esforç i la dedicació que calia comportar? Tampoc és clar que fossin grups estables en un territori, per la qual cosa encara dóna més misteri a la qüestió.

Alguns estudiosos coincideixen en la funció sepulcral del monument, un costum que revela la consciència religiosa del grup i la creença al més enllà, a més del record sentimental de la persona que els deixa, no gaire diferent de les formes actuals. D'altra banda, altres investigadors apunten a una funció de tipus amenaçador, en què aquestes construccions posarien de manifest la pertinença del territori a un determinat grup, reforçant la identitat (un altre factor inesperat) davant dels altres.

Sigui com sigui, han quedat molts testimonis d'arquitectura prehistòrica i molts es troben en un estat de conservació molt bona.

El dolmen de Jentilarri, ubicat a la zona d'Uidui del Parc Natural d'Aralar que pertany a Guipúscoa, és un sepulcre de galeria amb túmul de 15 m de diàmetre i 1 m d'alçada. Presenta una càmera de 6,50 m de llargada.


Va ser descobert el 1879 i excavat el 1917, aportant abundant material entre els quals destaquen puntes foliàcies i 11 fragments de ceràmica i restes humanes d'almenys 27 individus. Recentment ha estat reconstruït per alguns veïns.

El dolmen de Jentilarri, el més ben conservat a la zona, forma part dels dòlmens d'Aralar, una important estació megalítica situada al Parc Natural d'Aralar, en un entorn ple de roures, faigs i grans zones de pastures que comparteixen Guipúscoa i Navarra .